Praktisch, snel, en krachtig aan de slag in sociaal domein

Praktisch, snel, en krachtig aan de slag in sociaal domein

In korte tijd heeft Projectteamwork het projectteam van gemeente Opsterland ondersteund in het optekenen van de werkprocessen gebiedsteams (Tjalda Postma). Ook de frisse kennis van Projectteamwork kwam van pas (Daisy Dijkstra) voor de beschrijving van de processen aanvraag kinderopvang. Een leuke kans voor een frisse pas afgestudeerde marketing student van de Universiteit die slim kan analyseren, schakelen en de procestools direct snapt. Onder begeleiding van Tjalda was zij direct in staat meerwaarde te leveren. Bedankt Opsterland voor de snelle, krachtige samenwerking met senior en fris talent!

No Comments

Post a Comment